Search in:

Ưu điểm của việc kết hợp học đi đôi với hành

Ưu điểm của việc kết hợp học đi đôi với hành

Ai cũng khuyên bạn rằng, khi học không nên chỉ là học trong sách giáo khoa, mà kèm với

việc học trong sách là cả việc thực hành. Vì sao họ lại khuyên bạn như vậy? Lời khuyên

có nhiều cơ sở đấy, bởi vì học đi đôi với hành bạn sẽ có được những lợi ích như dưới đây

. Nhớ bài lâu hơn: nếu chỉ đọc trong sách giáo khoa thì đôi khi việc học của bạn sẽ trở nên

nhàm chán. Tuy nhiên khi bạn học kết hợp với việc thực hành bạn sẽ thấy dễ hiểu vấn đề

hơn, thông qua thực hành, bạn hiểu vấn đề nhanh hơn, và bạn sẽ thấy nhớ bài lâu hơn.

. Hiểu rõ cặn kẽ, chi tiết của vấn đề: Nếu chỉ học trên sách vở, bạn có thể hiểu vấn đề

nhưng sẽ không được cụ thể và chi tiết. Việc kết hợp giữa học và hành sẽ mang lại cho

bạn nhiều trải nghiệm mới.

. Khả năng liên tưởng tốt hơn: từ việc nắm rõ lý thuyết thông qua thực hành, bạn sẽ có

khả năng liên tưởng tốt hơn rất nhiều so với việc chỉ học bằng cách đọc trong sách. Khả

năng phán đoán vấn đề cũng như khả năng xử lý của bạn cũng sẽ tốt hơn

. Tăng cảm hứng trong học tập: học đi đôi với hành được coi là một phương pháp tăng

nguồn cảm hưng trong học tập. Không gì thú vị bằng bạn hiểu được lý thuyết và được

thấy các lý thuyết mà bạn đang học đang được áp dụng vào thực tế như thế nào.

Hãy thường xuyên kết hợp việc học thông qua việc thực hành bạn nhé, rồi bạn sẽ thấy

nhiều lợi ích của sự kết hợp này mang lai. Chúc bạn thành công.

cần tìm gia sư lớp 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>